VITIA
VITIA
VITIA
VITIA

VITIA

Patrik Laššák- hlavný autor
René Baďura- pedagóg

Stolík je svojim základným tvarovaním inšpirovaný starými slovenskými jedálenskými stolmi. Tieto staré stoly sú už odstupom času bohužiaľ často dosť poškodené a preto úplne nespĺňajú všetky úžitkové či hygienické kritéria, ktoré sa požadujú od nábytku, zároveň užívateľom môže veľa týchto chýb vizuálne prekážať. No práve tieto chyby a poškodenia sú inšpiráciou nášho návrhu. Samozrejme pozmenených do takej miery aby sa chápali skôr ako dekór a nie ako poškodenie, ktoré by malo byť nevyhovujúce. Návrhy v ktorých sa využíva poškodené drevo už sú realizované, ale jedná sa skôr o umelecké práce, kde je každý jeden nábytok originálom. V našom prípade sa jedná o riešenie ktoré by sa dalo nazvať skôr technickým, než umeleckým, takže všetky „poškodenia“ sú vytvárané strojovo na kvalitnom dreve bez výrazných pôvodných chýb, všetky jednotlivé kusy sériovej výroby sú rovnaké a rovnako sériovo aj produkt vizuálne pôsobí. Najvýraznejším prvkom sú otvory v stolovej doske, ktoré symbolizujú praskanie dreva, nie sú navzájom symetrické, pretože prírodné deformácie dreva nie sú symetrické a pravidelné, a práve tento fakt mal ostať zachovaný aj v tvarovaní návrhu, no majú podobný tvar a sú umiestnené v podstate takmer symetricky na ploche stolovej dosky, s tým aby nenarúšali celistvý obdĺžnikový tvar stolovej dosky. Ďalším výrazným prvkom je vyhnutie bočných častí, teda vlysov, ktoré symbolizujú nerovnosti úžitkovej plochy pri starých stoloch. Posledným prvkom sú rôzne hrúbky a šírky jednotlivých latiek stolovej dosky, ktoré symbolizujú deformácie a tvarové zmeny ktoré sa prejavujú na dreve odstupom času. Zatiaľ čo šírky latiek sú dostatočne viditeľné, hrúbky sú viditeľné len v určitých častiach, hlavne z bokov stola kde sa napájajú vlysy a v otvoroch v stolovej doske. Dôvodom je aj to, že presahy hrúbky medzi jednotlivými latkami sú viditeľné len v spodnej časti stolovej dosky, je to aj z dôvodu hygienických a úžitkových kritérií stolového nábytku.

Škola:
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2015
NCD kategória:
Študentský produktový dizajn

Súvisiace diela

Vejt

Vejt

Zuzana Pukačová
René Baďura
MÁME V SRDCI DREVO

MÁME V SRDCI DREVO

Zuzana Tončíková
Miroslav Chovan
v spleti

v spleti

Miroslava Hrnčíř
Prejsť na diela