Viliam Klimáček Karamelky
Viliam Klimáček Karamelky
Viliam Klimáček Karamelky
Viliam Klimáček Karamelky
Viliam Klimáček Karamelky
Viliam Klimáček Karamelky
Viliam Klimáček Karamelky
Viliam Klimáček Karamelky
Viliam Klimáček Karamelky
Viliam Klimáček Karamelky

Viliam Klimáček Karamelky

Mária Čorejová- hlavný autor

Karamelky sú reedíciou pôvodne vydanej knihy z roku 1992. Básnické „jazz sessions“ obyčajného chalana, nestratili nič z mladíckeho pôvabu, akým sa postupne zapájal do veľkého života. V knihe majú svoje nezastupiteľné miesto pokrvné bratstvá priateľov, ochutnávanie lásky či pocit toho, že všetko je pred nami a stačí vytrvať, aby nám svet ležal pri nohách. Básnik je vetroplach, ako vietor voľný a prekonávajúci prekážky, ale tiež plachý, keď nečakane zisťuje, že nie na všetko stačí opovážlivosť a odzbrojujúci úsmev. Texty a invenčné poetické nápady v pôvodnom knižnom vydaní (1992) vynikajúco stvárnil výtvarník Aleš Votava. Reedícia knihy vychádza s úplným znením Klimáčkových básní a v redizajne Votavových ilustrácií Máriou Čorejovou.

Klient:
Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn