VERTIGO casopis o poézii a básnikoch
VERTIGO casopis o poézii a básnikoch
VERTIGO casopis o poézii a básnikoch
VERTIGO casopis o poézii a básnikoch
VERTIGO casopis o poézii a básnikoch
VERTIGO casopis o poézii a básnikoch
VERTIGO casopis o poézii a básnikoch
VERTIGO casopis o poézii a básnikoch
VERTIGO casopis o poézii a básnikoch
VERTIGO casopis o poézii a básnikoch

VERTIGO casopis o poézii a básnikoch

Mária Čorejová- hlavný autor

Vertigo – časopis o poézii a básnikoch vychádza od roku 2013 a orientuje sa na prezentovanie a analýzu slovenskej a svetovej poézie. Jeho vydavateľom je OZ FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania. Časopis Vertigo sa zameriava na uvádzanie súčasnej pôvodnej a prekladovej poézie, ďalej na reflexiu poézie formou interpretačných a hodnotiacich štúdií, recenzií či zverejňovaním archívneho materiálu. Prepája akademický pohľad na poéziu s jej živou podobou. Každé číslo je ilustrované vybraným slovenským vizualnym umelcom/umelkyňou (napr. Kosziba, Derner, Papčo, Šakový, Kopták, Činčalová, Mesárošová… atď)

Klient:
Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn