#apathy #survival #whatever
#apathy #survival #whatever
#apathy #survival #whatever
#apathy #survival #whatever
#apathy #survival #whatever
#apathy #survival #whatever
#apathy #survival #whatever
#apathy #survival #whatever
#apathy #survival #whatever
#apathy #survival #whatever

#apathy #survival #whatever

Lenka Hámošová- hlavný autor

Tento projekt je výsledkom dlhodobého výskumu zameraného na spoločenskú apatiu a jej prejavy vo vizuálnej komunikácii. Odráža sa od skúsenosti s dopadom 40-rokov trvajúceho režimu, ktorý uviedol našu spoločnosť do pretrvávajúceho stavu letargie a policitkej rezignácie. V snahe reflektovať na túto skúsenosť konfrontáciou v zahraničí som si všimla ďalší druh spoločenskej apatie – tentokrát nie limitovaný geografickou polohou či režimom. A to apatiu znudených spotrebiteľov – komfortnú apatiu. Projekt pozostáva z vizuálnej eseje vo forme videokoláže a jej site-specific inštalácie. Forma videa ponúka možnosť experimentovať s hľadaním vizuálnej stratégie, ktorá by na jednej strane bola vhodnou vizuálnou reprezentáciou apatie, no zároveň aj komunikovala paradox, ktorý sa za apatiou skrýva: apatia nie je len pasívny stav rezignácie, ale môže byť aj aktívnou formou spoločenskej vzbury. Čo keby vyhlásili vojnu, a nikto by neprišiel? Vedľajšou časťou projektu je experimentálna webová stránka s uverejnenou esejou v neskrátenom obsahu, osvetľujúca celé pozadie témy projektu a zároveň reprezentujúca konštantný stav neschopnosti internetového čitateľa udržať si pozornosť na čítaný text. EN

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Experimentálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

UROBOROS Festival

UROBOROS Festival

Lenka Hámošová
Virtuálna Develoutópia

Virtuálna Develoutópia

Lenka Hámošová
Prejsť na diela