UNIZA – súťažný návrh loga „B“

Miroslav Beličák- hlavný autor

„V minime maximum“. Z tohto kréda vychádza návrh vizuálnej identity pre Žilinskú univerzitu v Žiline, kde logo, plný názov i skratka UNIZA splynuli v jedno. Odlíšenie ukrytej skratky v oficiálnom názve je dosiahnuté vhodným výberom rezov písma širšej rodiny LFT Etica Mono. Táto „hra zašifrovaných hesiel“ ponúka možnosť velmi živej vizuálnej identity. Technické riešenie fakultných lôg, anglickej verzie, sekundárnych alebo aj terciárnych informácií (napr. katedry) je riešené oddelením líniou v hrúbke tenšieho rezu písma s presahom výšky jednej litery.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Identita
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola