Učebnica
Učebnica
Učebnica
Učebnica
Učebnica
Učebnica
Učebnica
Učebnica
Učebnica
Učebnica
Učebnica
Učebnica

Učebnica

Michaela Novosadová- hlavný autor

Snahou tohto projektu bolo naštrbiť zaužívané princípy formy učebných materiálov v snahe podporiť prirodzenú motiváciu detí vzdelávať sa a kreatávne tvoriť. Celá práca sa pohybovala v problematike vzdelávania a vizuality. Za cieľ si stanovila preskúmať aktuálny stav systému vzdelávania a vzelávacích pomôcok, ktoré sú deťom na stredných a základných školách dostupné. Ďalším krokom bolo navrhnúť alternatívne formy učebných materiálov tak, aby podvedome podporili estetické cítenie mládeže a pomohli lepšie pochopiť vyučovanú problematiku.

Škola:
VŠVU
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Študentský dizajn

Súvisiace diela

HEALING

HEALING

Katarína Mezovská
Vizuálna identita Renesančného domu

Vizuálna identita Renesančného domu

Ema Cepková
Kristína Seidlová
Stanislav Stankoci
PART – redizajn

PART – redizajn

Michaela Novosadová
Prejsť na diela