Tvar
Tvar
Tvar
Tvar
Tvar
Tvar
Tvar
Tvar
Tvar
Tvar

Tvar

Katarína Raškovičová- hlavný autor
Daniel Piršč- pedagóg

Kolekcia Tvar skúma úžitkový objekt – džbán. Zaoberá sa novými tvarovými riešeniami a rôznymi princípmi úchopu. Tvary džbánov sa odpútavajú od archetypálnych foriem a prechádzajú k novým prekvapivým riešeniam. Ručne modelované porcelánové džbány vznikajú postupným budovaním tvaru, čo umožnilo tvorkyni neustále prehodnocovať vnútorné a vonkajšie hmotové vzťahy. Po výpale na objektoch vynikne štruktúra dotykov. Ďalším krokom v objavovaní nových foriem bola kombinácia modelovaného – spontánneho tvaru s odlievanými – exaktnými fragmentmi. Objekty by mali podnietiť diváka k prehodnoteniu zaužívaných predstáv o úžitkových objektov, až k prehodnoteniu stereotypnej predstavy každodennosti.

Škola:
Katedra úžitkového umenia I., VŠVU, Bratislava
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
nominované

Súvisiace diela

Domov, sladký domov

Domov, sladký domov

Ester Kovaříková
Daniel Piršč
Black&White

Black&White

Lucia Šunová
Markéta Nováková
Chladiaca nádoba

Chladiaca nádoba

Oleksandra Bakushina
Daniel Piršč
Prejsť na diela