Domov, sladký domov
Domov, sladký domov
Domov, sladký domov
Domov, sladký domov
Domov, sladký domov
Domov, sladký domov
Domov, sladký domov
Domov, sladký domov

Domov, sladký domov

Ester Kovaříková- hlavný autor
Daniel Piršč- pedagóg

Domov, sladký domov je o rodinných vztazích, dospívání v rozvrácené rodině, absenci stabilního domácího zázemí a jeho hledání. Porcelánový servis vytváří ideový průsečík konkrétních kusů nádobí, které mě provázely od dětství až do současnosti a ke kterým se mi vážou určité vzpomínky a příběhy. V rámci mé diplomové práce jsem tyto příběhy a vzpomínky sesbírala, převyprávěla je novým, současným jazykem a poskládala z nich „superservis,“ jehož původním účelem bylo symbolicky mi nahrazovat absenci pocitu domova. Svým něžným, křehkým tvaroslovím je tak sladký, jak má domov být.

Home Sweet Home explores family relationships, growing up in an unsteady household, the lack of a stable home background, and the quest to find it. The set of porcelain dinnerware is inspired by particular pieces of dishes, which accompanied me from childhood to the present day, and to which certain stories and memories are connected. In my diploma work, I collected these stories and memories and retold them once again, but this time using a new, contemporary language, and turned them into a porcelain set of “superdinnerware”, which was primarily meant to make up for an absence of the feeling of home. Its soft, fragile design makes it as sweet as a home should be.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení, Katedra úžitkového umenia, Ateliér keramiky
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Poézia na tanieri

Poézia na tanieri

Lucia Šunová
Záchranný šperk

Záchranný šperk

Emília Gurová
Tvar

Tvar

Katarína Raškovičová
Daniel Piršč
Prejsť na diela