TROFEJE THE RUN SLOVAKIA
TROFEJE THE RUN SLOVAKIA
TROFEJE THE RUN SLOVAKIA
TROFEJE THE RUN SLOVAKIA
TROFEJE THE RUN SLOVAKIA
TROFEJE THE RUN SLOVAKIA
TROFEJE THE RUN SLOVAKIA
TROFEJE THE RUN SLOVAKIA
TROFEJE THE RUN SLOVAKIA
TROFEJE THE RUN SLOVAKIA

TROFEJE THE RUN SLOVAKIA

Michal Janiga- hlavný autor

Rovnaká forma víťazstva pre všetkých, prameniaca z jedného zdroja, z jednej línie – beh a bežecká trasa. 320 mm dlhé, resp. vysoké trofeje sú modifikáciou štafetového kolíka – symbolu posolstva a kontinuity už od antických čias. V priečnom reze nesú územný tvar Slovenska, ktorý je dynamicky vytiahnutý do priestoru. Pri bočnom pohľade na trofej nie je toto tvarové východisko zrejmé, javí sa ako členitý zhluk skulpturálne modelovaných plôch. Jedna z nich nesie text s názvom podujatia a údaje o kategórii súťaže. Trofeje majú finálnu povrchovú úpravu eloxovaním vo farebných vyhotoveniach; zlatá, strieborná a bronzová. Hlavná trofej The Run Slovakia má podobu 960mm dlhej tyče identického prierezu ako trofeje pre súťažné kategórie, s ktorými tvorí tvarový súbor.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Umenie & dizajn & remeslo
Hodnotenie:
vystavené

Súvisiace diela

Medzinárodný Strom pokoja - pamätná plaketa a pilier

Medzinárodný Strom pokoja – pamätná plaketa a pilier

Marek Sobola
Michal Janiga
Miloslav Wiesler
Prejsť na diela