Medzinárodný Strom pokoja - pamätná plaketa a pilier
Medzinárodný Strom pokoja - pamätná plaketa a pilier
Medzinárodný Strom pokoja - pamätná plaketa a pilier
Medzinárodný Strom pokoja - pamätná plaketa a pilier
Medzinárodný Strom pokoja - pamätná plaketa a pilier
Medzinárodný Strom pokoja - pamätná plaketa a pilier
Medzinárodný Strom pokoja - pamätná plaketa a pilier
Medzinárodný Strom pokoja - pamätná plaketa a pilier
Medzinárodný Strom pokoja - pamätná plaketa a pilier
Medzinárodný Strom pokoja - pamätná plaketa a pilier

Medzinárodný Strom pokoja – pamätná plaketa a pilier

Marek Sobola- hlavný autor
Michal Janiga- spoluautor
Miloslav Wiesler- výrobca

Stromy pokoja sú vysadené už v 10 krajinách Sveta. Do roku 2021 projekt spojil ľudí z 18 krajín na troch kontinentoch. Prvotnou myšlienkou projektu bolo pripomenúť si vojakov, ktorí zahynuli v globálnych vojnových konfliktoch na neznámych miestach a boli pochovaní bez totožnosti. V súčasnosti je hlavným cieľom uchovanie historickej pamäte, propagovanie myšlienok mieru a priateľstva medzi národmi a šírenie ekologického posolstva sadením stromov. Súčasťou zahraničných výsadieb je od roku 2019 kovový pilier na ktorom je umiestnená medená plaketa. Konštrukcia piliera tvarom odkazuje na 3 základné piliere mieru: diplomaciu, trvalo udržateľný rozvoj a porozumenie medzi národmi. Pri každej výsadbe sa na piliere vygravíruje jedinečný text. Pilier je ukotvený ekologickým spôsobom – zemnou skrutkou.

Dizajnérske štúdio:
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Spoločnosť & životné prostredie
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola