TRANSPORT FASHION DESIGN

Blažena Ostrovská- hlavný autor
Júlia Sabová- pedagóg
Blažena Ostrovská- výrobca

Praktická diplomová práca je výsledkom môjho skúmania a prehlbovania si vedomostí z leteckých odevov zo začiatku éry letectva. K tvorbe mojej kolekcie inšpirovanej práve leteckými odevmi mi dopomohla dostupná literatúra, dobové fotografi e či fyzický kontakt so zbierkovými predmetmi. Tadiaľ viedli moje prvé kroky k úspešnému zvládnutiu tejto práce. Väčšinu poznatkov som získala pri písaní teoretickej časti diplomovej práci. Bez nich by som sa nemala z čoho vychádzať pri praktickej časti. × Začínala som v múzeách a knižniciach, pokračovala som stretnutiami s pilotmi. Ďalšie kroky som nasmerovala k priemyslu – fi rmám, ktoré mi poskytli informácie o technologických postupoch nevyhnutných pre výrobu odevu určeného k predaju či ďalšej výrobe. × Pri vytváraní kolekcie som okrem textilných materiálov využívala vo veľkom kožu, ktorá bola pre odevy letcov typická. Vo veľkom som ju využívala aj pri tvorbe doplnkov ako kabelky, rukavice či cestovná taška. Hlavnú úlohu mali detaily, s ktorými som sa pohrala a zvýraznila som práve tie, ktoré zohrávali praktickú úlohu. × Viacero svetových návrhárov sa pokúsilo inšpirovať týmto obdobím a teraz aj ja sa na pôde školy pokúšam vniesť kúsok leteckého ducha do mojej kolekcie. × Kolekciu TRANSPOST FASHION DESIGN prezentujem pod značkou BEYKA a je to práca, za ktorou stojí namáhavá a dlhotrvajúca spolupráca nie len s odevnými fi rmami, ktoré mi dopomohli kolekciu vyšperkovať až do najmenších detailov ale samozrejme nemožem zabudnúť spoluprácu s Michalom Pírekom /SNM/, Milanom Mikuleckým /Historická letka republiky Československé/ či s Janom Brzkovským /Letecká amatérská asociace ČR/ i s Majorom Robertom Spejchalom /Vojenský hystorický ústav Praha/ a v neposlednej rade aj Bety Majernikovej za módny doplnok – okuliare. Kolekcia bola vytvorená pre dnešnú business woman, ktorá musí čeliť silnej mužskej konkurencii na pôde biznisu. Má byť sebaistá, sebavedomá, silná, sexi a k tomu jej má samozrejme domôcť aj odev.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení, Katedra textilnej tvorby, Ateliér odevného dizajnu
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2011
NCD kategória:
Študentský produktový dizajn

Súvisiace diela

VERYYARY

VERYYARY

Yaryna Lahoda
Substantia Cruda

Substantia Cruda

Krisztina Zsapka
Júlia Sabová
Neabeceda

Neabeceda

Inna Vlasova
Mária Fulková
Prejsť na diela