Tex-Transport
Tex-Transport
Tex-Transport
Tex-Transport
Tex-Transport
Tex-Transport
Tex-Transport
Tex-Transport
Tex-Transport
Tex-Transport
Tex-Transport
Tex-Transport

Tex-Transport

bez fotografie
Veronika Muchová- hlavný autor
Mária Fulková- pedagóg

Tex-Transport predstavuje koncept vizuálu poťahov MHD v Bratislave. Kolekcia pozostáva z tlačených textílií a žakárovo tkaných poťahových textílií, zobrazujúce bratislavské dominanty a petržalské paneláky. Niektorými z nich sú očalúnené sedadlá z verejnej dopravy. Kolekciu dotvára pár tenisiek (Tikoki) s rovnakým vizuálom, vďaka ktorým dizajn vykračuje z domovov medzi ľudí. Čalúnené sedačky v MHD majú potenciál byť nástrojom pre komunikáciu mesta, môžu dotvárať jeho identitu a zlepšovať kultúru verejného hromadného cestovania. Tak by sa mnohí Bratislavčania, či turisti stretávali nielen s dizajnom, ale aj s identitou mesta, hneď po vstupe do autobusu.

Tex-Transport introduces a visual concept for seat covers for Bratislava’s public transport. The collection consists of printed textiles and jacquard woven upholstery textiles, which depict the main landmarks of Bratislava and Petržalka buildings. Some of them are used as seat covers in public transport vehicles. The collection is supplemented by a pair of sneakers (Tikoki) with the same visual that take the design from homes to the people out on the streets. Upholstered seats in public transport vehicles could potentially be used by the city as a communication tool, as they complement its identity and elevate the culture of public transport. That way, many residents of Bratislava and tourists would come into contact with design, but also the city’s identity, literally right after getting on a bus.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Earth pigments

Petra Vicianová
Zuzana Šebeková
Minimum

Minimum

Erika Remencová
Butto Kolekcia

Butto Kolekcia

Tomáš Luknár
Prejsť na diela