TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo
TERASOVÉ CENTRUM - logo

TERASOVÉ CENTRUM – logo

Miroslav Beličák- hlavný autor

České terasové centra hľadali jednotné logo formou logo súťaže.

Klient:
Terasové centrum Praha
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn