TATRAPOINT Dots

Rastislav Čerešňa- hlavný autor
Ján Solčiansky- spoluautor

„TATRAPOINT Dots“ je ďalším produktom v produktovej rade TATRAPOINT – písacích strojov pre nevidiacich a slabozrakých. Oproti predchádzajúcim produktom je TATRAPOINT Dots obohatený o 2 klávesy – ide o 9-klávesový písací stroj. Popri šiestich klávesách na písanie jednotlivých bodov Braillovského písmena a jedného medzerníka, je v stroji integrovaná klávesa na spätný chod valca s nakrúteným papierom, a taktiež klávesa na odkrútenie papiera z valca o jeden riadok. Týmto riešením, popri novom designe, je zabezpečená vyššia konkurencieschopnosť písacieho stroja vo svetovom meradle medzi podobnými písacími strojmi iných značiek, a najmä je zabezpečené spĺňanie podmienok tendrov na nákup nových písacích strojov, vypisovaných rôznymi zahraničnými podpornými organizáciami pre nevidiacich a slabozrakých. V hornej časti tela písacieho stroja je zakomponovaný estetický prvok, pozostávajúci zo šiestich excentricky otočných gombíkov, odkazujúcich na stavbu Braillovského písmena. Tento prvok môže niesť aj didaktickú funkciu, keďže správnym natočením určitých gombíkov do priestoru medzi dve zvislé reliéfne čiary, alebo mimo týchto čiar, pomyselne môže vzniknúť medzi týmito čiarami ľubovoľné písmeno Braillovej abecedy. Detský alebo začínajúci užívateľ si tak môže precvičovať jednotlivé písmená bez nutnosti ich písania. Tento doplnok designu písacieho stroja môže mať aj individualizačnú funkciu, keďže v rámci skupiny užívateľov – napríklad v triede – si každý užívateľ môže takto „poznačiť“ – odlíšiť písací stroj, ktorý je mu dlhodobo zverený na používanie, vytvorením špecifickej kombinácie, príp. „obrazca“, pomocou otočných gombíkov. Doteraz bola táto vec riešená nalepovaním rozdielnych reliéfnych nálepiek na telo písacích strojov.

Výrobca:
ŠVEC A SPOL., s. r. o.
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2013
NCD kategória:
Produktový dizajn