Logo „Rok slovenského divadla 2020“ – súťažný návrh
Logo „Rok slovenského divadla 2020“ – súťažný návrh
Logo „Rok slovenského divadla 2020“ – súťažný návrh
Logo „Rok slovenského divadla 2020“ – súťažný návrh
Logo „Rok slovenského divadla 2020“ – súťažný návrh
Logo „Rok slovenského divadla 2020“ – súťažný návrh
Logo „Rok slovenského divadla 2020“ – súťažný návrh
Logo „Rok slovenského divadla 2020“ – súťažný návrh
Logo „Rok slovenského divadla 2020“ – súťažný návrh
Logo „Rok slovenského divadla 2020“ – súťažný návrh

Logo „Rok slovenského divadla 2020“ – súťažný návrh

Rastislav Čerešňa- hlavný autor

Koncepcia loga vychádza zo známeho „Dosky, ktoré znamenajú svet“. Slovenské divadlo už po storočie spracúva naše, slovenské témy a predlohy – „náš svet“, ako aj predlohy zahraničné. V logu to vyjadruje štylizovaná mapa Slovenska, vytvorená z obdĺžnikov – „dosiek“ – v perspektívnom zobrazení. Vyjadruje tým, že naša pôvodná tvorba, aj prebraté námety, hercami interpretované, prúdia prostredníctvom divadelných predstavení k divákom doma i vo svete a šíria našu divadelnú kultúru. Tieto naše slovenské dosky sú v logu zastrešené siluetou hist. budovy SND, ktoré ich inštitucionálne reprezentuje už 100 rokov. Nápis: „Rok slov. divadla“ a číslica: „2020“, označujú kultúrno-marketingové podujatie, organizované na propagáciu slov. profesionálneho i neprofesionálneho divadla doma i v zahraničí.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn