Taktilná kniha
Taktilná kniha
Taktilná kniha
Taktilná kniha
Taktilná kniha
Taktilná kniha
Taktilná kniha
Taktilná kniha
Taktilná kniha
Taktilná kniha

Taktilná kniha

Kristína Džadoňová- hlavný autor

Kniha je určená deťom s centrálnou poruchou zraku. Obsahuje jednoduché úlohy a ilustrácie prispôsobené ich zrakovým a hmatovým možnostiam (napr. lepšie vnímanie predmetu na čiernom pozadí atď.) Magnetická plocha uľahčuje manipuláciu a možnosť variability množstva vnímaných predmetov. Súčasťou knihy je tiež súbor kartičiek a pomôcok potrebných pri spoznávaní potravín v troch základných stupňoch vzdelávania. Rozoznávanie a ochutnávanie reálnych potravín a ich zobrazenie na 2D podklade, rozoznávanie potravín podľa ich zjednodušených obrysov a následné rozlíšenie začiatočných písmen a slov. Taktilná kniha s týmto zameraním je zároveň pomocou pre mamičky, ktoré často tieto podklady vymýšľajú a vytvárajú pre tieto deti samé.

Škola:
Technická univerzita v Košiciach
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Študentský dizajn

Súvisiace diela

Mjestá - Damián Džubak

Mjestá – Damián Džubak

Damián Džubak
Andrej Haščák
Absurd

Absurd

Andrej Haščák
Moderný Šanghaj

Moderný Šanghaj

Andrej Haščák
Prejsť na diela