Symboly a smery
Symboly a smery
Symboly a smery
Symboly a smery
Symboly a smery
Symboly a smery
Symboly a smery
Symboly a smery
Symboly a smery
Symboly a smery
Symboly a smery
Symboly a smery
Symboly a smery
Symboly a smery

Symboly a smery

Igor Vojtela- hlavný autor

Konfrontácia vizuálneho vnemu celku a detailu

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Experimentálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Pencilmania

Pencilmania

Igor Vojtela
Prejsť na diela