súťažný návrh loga pre spoločnosť ARGUS

Miroslav Beličák- hlavný autor

Súťaž na logo Argus bola vypísaná samotnou spoločnosťou na internetovej stránke www.topdesigner.cz V návrhu bol riešený moderný symbol a logotyp. Symbol pripomína iniciálu spoločnosti v štylizovanej forme. Dizajn reagoval na zadávateľové súťažné podmienky.

Klient:
Argus, spol. s r.o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn