Stvorenie Viktora

Miroslav Beličák- hlavný autor

Momentová fotografia zachytáva chlapa „Viktora“ ktorý svojím gestom pripomína Michelangelovho Adama. To bolo hlavnou inšpiráciou pri fotokoláži/ilustrácii „Stvorenie Viktora“. Ešte bezfarebný neživý Viktor ožíva Božím dotykom.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Experimentálny komunikačný dizajn