Študijná biblia
Študijná biblia
Študijná biblia
Študijná biblia
Študijná biblia
Študijná biblia

Študijná biblia

Karol Prudil- hlavný autor

Študijná biblia je projekt, ktorý nemá v slovenskej náboženskej histórii obdobu. Je to komplexné dielo, ktoré ponúka čitateľovi okrem teologického pohľadu aj profesionálny historický a archeologický rámec. Kniha je výborne štrukturovaná a doplnená úvodmi ku jednotlivým biblickým knihám. Obsahuje viac ako 20 000 výkladových poznámok, krížové odkazy, mapy, tabuľky, grafy a chronologické línie, zoznam skratiek a starovekých textov týkajúcich sa obdobia, prehľadom mier, váh a mien … Z pohľadu komunikačného dizajnu je kniha príkladom maximálnej diverzity ob-sahu v knižnom diele. Je náročná na systematické myslenie, maximálnu prístupnosť z hľadiska percepcie, a hospoárnosť zdrojov. Z hľadiska tvorby si dvojročná práca vyžiadala prepracovaný manažment prípravy dát, sadzby, a vytrvalosť pri korektúrach.

Klient:
Porta libri – vydavateľstvo
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

zápisníky remini

zápisníky remini

Karol Prudil
Lívia Prudilová
Karol Prudil
Káva Ebenica

Káva Ebenica

Rastislav Petelen
Peter Podkonický
Karol Prudil
Prejsť na diela