Strom
Strom
Strom
Strom
Strom
Strom

Strom

Mária Rojková- hlavný autor
Martina Matlovičová- hlavný autor

Strom – alebo košatý príbeh o strašne zlom Blöeglöekovi a o Princeznej, ktorá mala všetko.

Ilustrovaná kniha pre deti školského i predškolského veku, a vzhľadom na svoje etické a ekologické posolstvo aj pre ich rodičov. Alegorický príbeh o ľudskej krátkozrakosti a nenásytnosti otvára dobrodružnú, ako i eko-filozofickú rovinu. Ilustrovala Martina Matlovičová, držiteľka Zlatého jablka na BIB 2009. Graficky upravila Mária Rojko.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Knihy a publikácie
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola