Prípad Thomasa Quicka

Mária Rojková- hlavný autor

Na obálke je tvár toho istého muža trojnásobne multiplikovaná cez seba. Prvá tvár ako memento minulosti, druhá vyjadrujúca prítomnosť a tretia ako odkaz budúcnosti. Touto emocionálne-vizuálnou paralelou je prenesený odkaz na obsah knihy – celej udalosti. List je zase akýmsi symbolom celej udalosti, spúšťačom komunikácie a samotného čitateľa tak osobne vťahuje do deja a robí z neho “spolupáchateľa” investigatívneho počinu. Prebal z priesvitnej fólie naznačuje príležitosť vidieť pravdivé súvislosti a fakty jasne a bez zábran, očistené od klamstiev a výmyslov.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Knihy a publikácie
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Statočný rytier Tiler

Statočný rytier Tiler

Mária Rojková
Strom

Strom

Mária Rojková
Martina Matlovičová
Prejsť na diela