Spišské Bystré – logo

Miroslav Beličák- hlavný autor

Pri návrhu loga pre obec Spišské Bystré som vychádzal z pôvodného názvu obce, Kubachy ( z nemeckého prekladu Kuh – krava, Bach – potok ). Element vody vytváram pomocou štylizovanej vlnky, ktorá sa v logu opakuje. Spolu so spodným prvkom, pripomínajúcim šípku nahor vytvára symbol, podobizeň vzácnej kubašskej lipy, jednej z najkrajších na Slovensku. Logo je viacvýznamové. Okrem lipy a vodstva pripomína aj vrchy, do ktorých pozýva šípka (kmeň stromu). Okolité vrchy ponúkajú veľa atrakcii. Neďaleké je aj prírodné bohatstvo Nízkych a Vysokých Tatier. Logo tak nielen rozpráva príbeh obce, ale zároveň i pozýva objavovať miestnu prírodu a jej možnosti. Typografia je štylizácii grafického prvku blízka. Logo farebnosťou rešpektuje pôvodný erb.

Klient:
Obec Spišské Bystré
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn