Šarišská galéria v Prešove - logo
Šarišská galéria v Prešove - logo
Šarišská galéria v Prešove - logo
Šarišská galéria v Prešove - logo

Šarišská galéria v Prešove – logo

Miroslav Beličák- hlavný autor

Dnes používaný návrh loga bol inšpirovaný reprezentatívnou fasádou hlavného vstupu galérie. Prvý pohľad upútava dominantný tympanón, ktorého trojuholníkový tvar sa na fasáde a v logu opakuje ešte trikrát v páse nadokenných štítových ríms. V tomto duchu sú abstraktne dopovedané i ďalšie fasádne prvky. Spolu s textovou časťou vzniká vertikálny logotyp skutočných proporcii historickej fasády.

Klient:
Šarišská galéria v Prešove
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn