publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka
publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka
publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka
publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka
publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka
publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka
publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka
publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka
publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka
publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka
publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka
publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka
publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka
publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka
publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka
publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka
publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka
publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka
publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka
publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka
publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka
publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka

publikácie pre deti edícia jahodová kolobežka

Eleonóra Nosterská- hlavný autor

Publikácia pre deti Legenda o Cinka Panne v edícii Jahodová kolobežka s výrazným výtvarným aspektom a s textami, ktoré sú bilingválne uvedené aj v rómštine citlivo smeruje k stále sa vynárajúcemu problému rómskej komunity. Pútavým rozprávaním, výtvarným spracovaní a bilingválnym vydaním sa knižka snaží preklenúť priepasť neustále sa zväčšujúcich rozdielov medzi rómskou a nerómskou spoločnosťou. Grafický dizajn Nory Nosterskej komunikuje a efektívne využíva kresby Zuzany Mlynarčíkovej a vytvára nové plošné koláže v naznakoch a fragmentoch. Edícia Jahodová kolobežka sa zameriava hlavne na prvé vydania textov pre deti v slovenskom jazyku, často v bilingválnom prevedení s výrazným a inovatívnym dizajnom Vydavateľstvo A. CORPUS má eminentnú snahu posúvať hranice poznaného, experimentovať s formou aj obsahom, preto sú všetky zrealizované projekty pôvodné a výtvarne zaujímavé. Túto skutočnosť napĺňa vydavateľ a grafik vydavateľstva Nora Nosterská V jej potrfóliu sú grafické koncepty nových edícii umenovedných publikácii Divadelného ústavu, logotypy, časopisy zamerané na umenie a divadlo. Vytvorila desiatky vizuálov a publikácii pre Operu a Balet SND, desiatky monografii fotografov a výtvarníkov, publikácie a grafické prezentácie prvých rokov Mesiaca fotografie a nadácie FOTOFO, grafiku prezentácii festivalov , divadelných, hudobných projektov a výstav doma aj v zahraničí, vrátane sprievodných katalógov Bola viackrát ocenená za grafiku v súťaži o Najkrajšiu knihu Slovenska.

Grafické štúdio:
NMCODE sro
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn