viuál pre operu
viuál pre operu
viuál pre operu
viuál pre operu
viuál pre operu
viuál pre operu
viuál pre operu
viuál pre operu
viuál pre operu
viuál pre operu

viuál pre operu

Eleonóra Nosterská- hlavný autor

Objednávka vizuálu Opery a Baletu SND, kde pri zadaní bolo potrebné skĺbiť na jeden marketingový vizuál dve samostatné diela, rozdielne réžijne aj výtvarne uchopené, ktoré však spájala hudba Maurieciho Ravela, konponovaná v období impresionizmu. Meno Ravel je na vizuály poskladané do výtvarnej kompozície s odkazom plochy podkladu na impresionistické maľby a znenie hudby.

Klient:
Slovenské národné divadlo Opera a Balet
Grafické štúdio:
NMCODE sro
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn