Príbeh agentov

Martin Rusina- hlavný autor
Adam Šakový- spoluautor
Viliam Slaminka- spoluautor
Žofia Šutá- spoluautor
Marína Pavlovičová- spoluautor

Klienti našej spoločnosti Positive s.r.o. sú agenti z prostredia finančného trhu. Vytvorili sme pre nich postavy agentov Jamesa a Audrey, ktoré sú úspešné, populárne, sexi, a zároveň sa vedia aj uvoľniť a oddychovať. Tento archetyp agenta predstavuje pozitívny imidž, s ktorým sa náš klient, finančný agent, rád stotožňuje. V priebehu rokov 2014 až 2016 vznikajú na tému „Agenti“ vizuálne výstupy od viacerých autorov s rôznorodými prístupmi (komix, fotografia, maľba), nachádzajúce pestré uplatnenie (firemné merkantílie, časopis, tričká, PF-ká či blahoželania, bannery na web, maľby v priestoroch spoločnosti). Pokrývajú široké štýlové a formálne rozpätie zasahujúce až do umenia. Súťažná prezentácia má formu webu zachytáva vizuálne výstupy, s priradeným autorstvom a ich použitím. Ich vývoj prebiehal formou evolúcie, teda príbehu, ktorý je prezentovaný v médiu webovej stránky.

Klient:
Positive s.r.o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn