Ilustrácia titulných strán časopisu Next Future

Martin Rusina- hlavný autor

Súťažný vstup predstavujú ilustrácie titulnej strany prirpavované pre online mesačník Next Future zameriavajúci sa na oblasť finančníctva, poisťovníctva a bankovníctva. Seriózny obsah mesačníka dopĺňame ilustráciami v sviežom duchu s nádychom irónie. Štýl ilustrácii pre titulné strany Next Future zlepšuje spoločnosť Positive s.r.o. od januára 2015.

Klient:
INFINITY LANGUAGE INSTITUTE, s.r.o.
Grafické štúdio:
Positive s.r.o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Príbeh agentov

Príbeh agentov

Martin Rusina
Adam Šakový
Viliam Slaminka
Žofia Šutá
Marína Pavlovičová
Prejsť na diela