Poster Quadrennial Bardejov 2017
Poster Quadrennial Bardejov 2017
Poster Quadrennial Bardejov 2017
Poster Quadrennial Bardejov 2017
Poster Quadrennial Bardejov 2017
Poster Quadrennial Bardejov 2017

Poster Quadrennial Bardejov 2017

Peter Javorík- hlavný autor

Medzinárodná súťaž plagátov, ktorej sa zúčastnilo 5532 plagátistov z celého sveta. 250 plagátov v štyroch súťažných kategóriách: Kultúrny plagát, Politický plagát, Študentský plagát a Andy Warhol, ktoré sa dostali do užšieho výberu boli vystavené na štyroch podlažiach v priestoroch Hrubej bašty. Súčasne prebehla exteriérová výstava odbornej poroty PQB na Radničnom námestí. Súčasťou výstavy bol tiež katalóg a jedinečný vizuál PQB. Ako pôvodca myšlienky a kurátor výstavy som nesmierne rád, že sme mohli odbornej aj širokej verejnosti priblížiť a predstaviť takúto súťaž na východe Slovenska, práve v Bardejove.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn