Postav sa vpravo!
Postav sa vpravo!
Postav sa vpravo!
Postav sa vpravo!
Postav sa vpravo!
Postav sa vpravo!

Postav sa vpravo!

Filip Mozdík- hlavný autor
Michal Brašeň- pedagóg

Typografický komunikačný plagát, poukazujúci na nekorektné správanie sa spoločnosti pri preprave eskalátorom. Na Slovensku (na rozdiel od iných krajín s väčšími mestami a s podzemnou prepravou metrom) ľudia nemajú osvojené „nepísané pravidlá“ toho, kde majú na týchto schodoch stáť a kadiaľ majú prechádzať. Plagát popisuje tieto situácie, zobrazuje človeka snažiaceho sa prejsť pomedzi stojacich ľudí.

Škola:
Fakulta architektúry STU v Bratislave
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Študentský dizajn

Súvisiace diela

Sitto - oddychové kreslo

Sitto – oddychové kreslo

Soňa Otiepková
Michal Brašeň
Typo chameleón

Typo chameleón

Aneta Marholdová
Michal Brašeň
Prejsť na diela