PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

PO

Pavel Choma- pedagóg

Poprieskumové noviny bola témou mojej bakalárskej práce na katedre vizuálnej komunikácie. Túto tému som si vybrala kvôli snahe prezentovať študentov VŠVU čiže hlavne našu školu. Mám pocit že túto časť naša škola zanedbáva. Oboznámiť či už odbornú, laickú verejnosť o prieskume, ktorý sa koná po ukončený každého semestra. Z vlastnej skúsenosti viem, že po prezretí prieskumu si pamätám jednu, dve práce. Preto svojou prácou chcem „pomôcť“ divákom, aby po výstave si so sebou zobrali aj tieto poprieskumové noviny, ktoré su malou pomôckou a prezentáciou študenských prác. Drobnosťami ako sú poprieskumové noviny by som rada zdvíhla úroveň našej školy. Riešila som dve koncepcie novín. Prvá je decentnejšia verzia novín, ktorá je koncipovaná do tzv. chumáčov obrázkov, ktorými sa pri listovaní plynule prechádza z katedry do katedry. Titulná strana je tiež venovaná študentom, ktorý majú za úlohu vytvoriť logo, logotyp s názvom PO. Tým vzniká flexibilný vizuálný štýl novín, ktorý je každý semester iný. Samozrejme na VŠVU sa kreativite medze nekladú, tak ani pri týchto novinách som nechcela striktný vizuál. Vypracovala som aj druhu verziu, pre mňa zaujímavejšou. Tak isto sa skladajú z troch listov vo formáte 440x650mm po preložení týchto listov vznikne 12 strán. Noviny sú koncipované do tzv. chumáčov obrázkov pri ktorých som sa nedržala základných noriem a praviediel grafického dizajnu s prácou s fotografiou. Mojím cieľom bolo vytvoriť „tapetu“ z poprieskumových novín. Cieľom bolo aby pri listovaní novín ste si nevšimli zámer grafickej úpravy, ale až po rozložení a pospájaní listov sa vytvorí nápis, ktorý pri väčššom odstupe môžte prečítať. Mojím zámerom a konceptom bolo poukázať na rýchlosť, jednorazovosť prieskumu ako takého. Noviny ktoré si zoberiem pozriem a zahodím. Preto som si vybrala názov PO, ktorý symbolizuje niečo čo sa skončilo, čo je za nami a môže sa začať niečo nové.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2011
NCD kategória:
Študentský komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Earth pigments

Petra Vicianová
Zuzana Šebeková
Minimum

Minimum

Erika Remencová
Butto Kolekcia

Butto Kolekcia

Tomáš Luknár
Prejsť na diela