Plywood family

Pavol Capík- hlavný autor
Pavol Capík- výrobca

Kolekcia vychádza z tématiky tradičnej remeselnej výroby a jej interpretácií. Každý produkt kolekcie je zložený z dvoch častí, tela z preglejky a kovovej konštrukcie. Tieto dva elementy do seba navzájom prenikajú a vytvárajú tak funkčný harmonický celok. Dominantným prvkom produktov sú výrazné spoje a prieniky, ktoré majú za úlohu poukázať na konštrukčné prvky v ľudovom nábytku. Autor vytvára vlastné línie produktov, v ktorých spája súčasný dizajn s odkazom na remeslo, remeselné prvky a techniky. Pracuje hlavne s preglejkou a technikou vrstvenia necháva vyniknúť jej štruktúru. Materiál v jeho produktoch tak nadobúda ďalšiu funkciu a stáva sa dekoráciou. Okrem precízneho remeselného spracovania je záujmom autora logickosť, elegancia a krása výsledného objektu.

NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2013
NCD kategória:
Produktový dizajn

Súvisiace diela

Prejsť na diela