Kanistre / Papierové vázy
Kanistre / Papierové vázy
Kanistre / Papierové vázy
Kanistre / Papierové vázy
Kanistre / Papierové vázy
Kanistre / Papierové vázy
Kanistre / Papierové vázy
Kanistre / Papierové vázy
Kanistre / Papierové vázy
Kanistre / Papierové vázy

Kanistre / Papierové vázy

Pavol Capík- hlavný autor

Kolekcia papierových váz reaguje na nutnosť využívania ekologicky udržateľných spôsobov výroby a materiálov v dizajne produktov. Materiál na výrobu váz vznikol recyklovaním papierového odpadu z tlačiarní a odpadových kartónových obalov. Proces výroby bol odvodený od postupu výroby nasávanej kartonáže, ktorý je používaný výlučne v obalovom priemysle. Pri realizácii kolekcie bol tento postup prispôsobený, aby umožnil vytvoriť dekoratívne predmety a navyše znížiť spotrebu elektrickej energie na minimum. Kolekcia predstavuje formu dočasného dizajnu – cenovo dostupné doplnky, materiálom aj výrobou šetrné k životnému prostrediu, ktoré ponúkajú alternatívu aj k ekologicky náročným jednorazovým výrobkom.

The collection of paper vases responds to the need to use ecologically sustainable production methods and materials in product design. The material for the production of vases was created by recycling paper waste from printing houses and waste cardboard packaging. The production process was derived from the production of moulded pulp, which is used exclusively in the packaging industry. In the realisation of the collection, this procedure was adapted to enable the creation of decorative objects and to reduce the consumption of electricity to a minimum. The collection represents a form of temporary design – low-cost accessories, environmentally friendly in terms of material and production, which offer an alternative to ecologically demanding disposable products.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Spoločnosť & životné prostredie
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

OAKAY stolčeky

OAKAY stolčeky

Pavol Capík
Plywood family

Plywood family

Pavol Capík
Pavol Capík
Prejsť na diela