Plagáty pre Galériu Schody

Plagáty pre Galériu Schody

Peter Javorík- hlavný autor

Séria plagátov vytvorených od roku 2017 pre Galériu Schody, Fakultu priemyselného dizajnu na Akadémii výtvarných umení v Krakove. Plagáty propagujú jednotlivé výstavy pozvaných tvorcov, zamestnancov fakulty a záverečné semestrálne študentské výstavy. Plagáty spája jednoduchosť, minimalistický štýl, založený hlavne na typografických znakoch a jednoduchých grafických symboloch.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn
Skip to content