Plagáty
Plagáty
Plagáty
Plagáty
Plagáty
Plagáty

Plagáty

Peter Javorík- hlavný autor

Plagáty na rôzne kultúrne podujatia (eko, socialne, tematicke, …)

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn