Pandemické odporúčania

Roman Juhás- hlavný autor

Séria jednoduchých typografických animácií, ktorých nosnou témou je pandémia v rámci ochorenia Covid-19. Animácie vznikli v rámci prvého lockdownu, v ktorom sa odporúčania čo robiť a nerobiť menili takmer na dennej báze, čo spôsobovalo viac paniky než úžitku. Cieľom týchto animácií bolo odľahčenou, vizuálne pútavou formou poskytnúť na sociálnych sieťiach odporúčania poháňané sedliackym rozumom. Ako inšpirácia k obsahovej/textovej stránke slúžil slang či meme kultúra.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Animácie a video
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola