Redizajn GymBeam High Performance
Redizajn GymBeam High Performance
Redizajn GymBeam High Performance
Redizajn GymBeam High Performance
Redizajn GymBeam High Performance
Redizajn GymBeam High Performance
Redizajn GymBeam High Performance
Redizajn GymBeam High Performance
Redizajn GymBeam High Performance
Redizajn GymBeam High Performance

Redizajn GymBeam High Performance

Roman Juhás- hlavný autor

Redizajn obalov prémiovej produktovej línie najväčšieho e-commerce predajcu vo fittness segmente na Slovensku – GymBeam. Cieľom bolo zjednotiť veľké množstvo rozdielnych produktov (20+) do rozpoznateľnej formy v rámci konkurencie. Vytvoriť dizajn systém, ktorý bude aplikovateľný na široké spektrum formátov (od 60 ml fľaštičky po 2,5 KG nádobu). A predovšetkým rozprávať relevantným vizuálnym jazykom k určenej cieľovke. Stanovené ciele sa nám podarilo naplniť vytvorením jednoduchého dizajn systému s variabilným písmom, ktoré pomáha aj pri sadzbe dlhších či členitejších názvov produktov.
Okrem toho sa nám podarilo zmenšiť obaly niektorých produktov o 15%, čo v konečnom dôsledku zvýši efektivitu prepravy a zníži jej náklady.

Klient:
GymBeam
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Obal a objekt
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola