Originalita - autorská technológia
Originalita - autorská technológia
Originalita - autorská technológia
Originalita - autorská technológia
Originalita - autorská technológia
Originalita - autorská technológia
Originalita - autorská technológia
Originalita - autorská technológia
Originalita - autorská technológia
Originalita - autorská technológia

Originalita – autorská technológia

Viktor Tabiš- hlavný autor

Je masová individualizácia dostatočnou odpoveďou na stúpajúci dopyt po originalite? Projekt Originál, pripomína výrobnú linku a ponúka pohľad na autorskú technológiu odlievanie porcelánu. Zatiaľ čo 3D tlačiareň vyrába polotovary na odlievanie sadry, hydraulický lis v ďalšej fáze láme sadrové dielce formy, čím do procesu zapája prvok náhody. Zákazník sa môže podieľať na individualizácii produktu voľbou poradia jednotlivých dielcov odlievacej formy a robí ju originálnou.

Is mass individualisation a sufficient response to the rising demand for originality?
The Original offers an insight into the author’s technology of ceramic casting arranged as an analogy for a factory line. While the 3D printer constantly produces semi-finished products for plaster casting, the hydraulic press in the following stage breaks the mould elements randomly. The customer participates by individualizing the sequence of elements for the original porcelain mould.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
nominované

Súvisiace diela

Čierna skrinka

Čierna skrinka

Peter Marjak
Sylvia Jokelová
B_PLAN

B_PLAN

Viktor Tabiš
Sylvia Jokelová

Earth pigments

Petra Vicianová
Zuzana Šebeková
Prejsť na diela