Odes ou farces ? L’UE vue par le théâtre
Odes ou farces ? L’UE vue par le théâtre
Odes ou farces ? L’UE vue par le théâtre
Odes ou farces ? L’UE vue par le théâtre
Odes ou farces ? L’UE vue par le théâtre
Odes ou farces ? L’UE vue par le théâtre
Odes ou farces ? L’UE vue par le théâtre
Odes ou farces ? L’UE vue par le théâtre

Odes ou farces ? L’UE vue par le théâtre

Mária Rojková- hlavný autor

Pri príležitosti 10 výročia vstupu Slovenska do EÚ pripravil Divadelný ústav projekt EÚ očami drámy/Ódy či frašky?, ktorého sa zúčastnilo 19 autorov. Grafická dizajnérka Mária Rojko hľadala výrazové možnosti publikácie, ktorú tvorí 19 samostatných divadelných hier. Navrhla ich spojenie vo forme samostatných zošitov. Takouto formou aplikovala filozofiu EÚ ako celku s jednotlivými autonómnymi časťami, a tak zároveň podporila danú tému knihy. Pomohla tak vytvoriť spoločnú knižku slovenských dramatikov, a hry je možné prezentovať ako celok a zároveň i individuálne. Názov zvýraznila typografickou pečaťou vo forme nálepky, čím každý obal získava na autenticite, ktorá je pre divadlo dôležitou charakterovou črtou. Odes ou farces ? L’UE vue par le théâtre je pandantom slovenskej verzie.

Grafické štúdio:
TOTO! je štúdio, s.r.o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn