O-M, pohár na čokoľvek
O-M, pohár na čokoľvek
O-M, pohár na čokoľvek
O-M, pohár na čokoľvek

O-M, pohár na čokoľvek

Patrik Illo- hlavný autor

O-M, pohár na akýkoľvek nápoj s kinetickým efektom. Je vyrobený z fúkaného skla špeciálnou /autorskou/ metódou tvarovania, pomocou ktorej vo vnútri kalicha vzniká vizuálne atraktívny detail, ktorý opticky rozdeľuje tvar na dve časti. Poháre su súčasťou autorovho výskumu o utilitárnosti predmetov. Zámerom autora je vytvoriť pohár, ktorý sa nachádza na hranici úžitkového predmetu a voľného objektu. Je zamyslením sa nad poslaním predmetov, skúma vzťah celku a detailu, hľadá možnosti „nedekoratívneho“ dekorovania predmetov, keďže dekorovať predmety je historicky neustále sa opakujúca ľudská potreba.

NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2013
NCD kategória:
Produktový dizajn