O.K. – K.O.

Miroslav Beličák- hlavný autor
Štefan Zahatňanský- pedagóg

Slovné skratky O.K. a opačne K.O. predstavujú slovnú hračku, ale i dipolárny princíp. Človek, ktorý je OK stojí v pohode na vlastných. Človek, ktorý je ťažko skúšaný životom je K.O. Červená škvrna krvi výtvarne dopovedá obsah myšlienky.

Škola:
TUKE FU
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Študentský komunikačný dizajn