NUDA bar – vizuálna identita
NUDA bar – vizuálna identita
NUDA bar – vizuálna identita
NUDA bar – vizuálna identita
NUDA bar – vizuálna identita
NUDA bar – vizuálna identita
NUDA bar – vizuálna identita
NUDA bar – vizuálna identita
NUDA bar – vizuálna identita
NUDA bar – vizuálna identita
NUDA bar – vizuálna identita
NUDA bar – vizuálna identita

NUDA bar – vizuálna identita

Matej Špánik- hlavný autor

Výzvou bolo vytvorenie vizuálnej identity, ktorá je zaujímavá a plná energie – tak aby vyvážila názov podniku. Koncept byť čokoľvek len nie nudným je preložený do vizuálnej identity – je to napríklad reflektované v charaktere logotypu. Každé písmeno je nahnuté v inom uhle, čiže logotyp je dynamický a vytvára modulárny symbol. K zmierneniu celkovej identity – typografia je viac zrelá a umiernenejšia. Farebná škála zas reflektuje farebnosť materiálov v interiéry.

Foto direktíva je kombinácia ostrej fotografie s rozmazanou fotografiou. Toto umožnuje komunikovať úprimné emócie a autenticitu, zároveň pekne reflektuje charakter baru, kedy fotografie postupne su viac a viac rozmazané (tak ako zrak po niekoľkých drinkoch).

Dizajnérske štúdio:
NICE GUY
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Identita
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola