Nový kreatívny koncept televízneho identu programových služieb RTVS – Jednotky a Dvojky

Oficina s.r.o.- hlavný autor

Nový kreatívny koncept televízneho identu programových služieb RTVS – Jednotky a Dvojky, ktorý zahŕňa komplexnú zmenu televíznej grafiky – jingle, animácie, vytvorenie a zjednotenie self-promových blokov, on-air grafické prvky. Kreatívny koncept rešpektuje súčasné logá Jednotky a Dvojky, ale zároveň však necháva vyniknúť rozdielnosť zamerania oboch kanálov. Jednotka je zameraná na univerzálneho diváka. Jej programová služba prináša program pre všetkých, bez rozdielu. Dvojku si zapína výberový divák, ktorý hľadá programy so špecifickým obsahom. V prípade Jednotky boli voľbou točené jingle, odchádza tak od princípu neživého a kresleného sveta leporela a vstupuje do skutočnosti. V imidžových jingloch sa okrem bežných životných situácií objavujú aj krásy Slovenska, príroda a zvieratá, deti, talentovaní tanečníci, ale aj profesionálna baletka, rodina či zaľúbená dvojica. Dvojbodka vytvára masku, v ktorej sa dej posúva v čase alebo v priestore. V prípade Dvojky pohyb dvojbodiek vykresľuje abstraktný tvar, ktorý sa neviaže na konkrétne miesto. Tematicky sa imidžové jingle Dvojky dotýkajú programovej štruktúry a jej hlavných tém: dokument, umenie, film, šport a deti, folklór a príroda. Zjednocujúcim prvkom sa stáva dvojbodka. V novom grafickom idente televíznej časti RTVS dostáva nový význam. Ich animáciou celé logo ožije a stáva sa nositeľom informácie.

Klient:
Rozhlas a televízia Slovenska
Grafické štúdio:
Oficina s.r.o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Televízne identy

Televízne identy

Andrej Levský
Juraj Holček
Matej Benček
Juraj Kráľ
Ján Smarž
Miroslav Kunovský
HiStory

HiStory

Adam Belis
Prejsť na diela