Vizuálna identita relácie "Večera s Havranom" pre RTVS
Vizuálna identita relácie "Večera s Havranom" pre RTVS
Vizuálna identita relácie "Večera s Havranom" pre RTVS
Vizuálna identita relácie "Večera s Havranom" pre RTVS

Vizuálna identita relácie „Večera s Havranom“ pre RTVS

Barbora Šajgalíková- hlavný autor

Od apríla 2014 RTVS vysiela nový formát diskusie o spoločenských témach. Tvorivému tímu relácie, ale aj oddeleniu vývoja RTVS, nadštandardne záležalo na jej jednotnom, zapamätateľnom a súčasnom vizuálnom koncepte. Ak dostane dizajn toľko priestoru, ako tomu bolo v tomto prípade, môze účinne podporovať profilovanie novej identity relácie a výrazne prispieť k jej zapamätateľnosti. Relácia nesie meno moderátora, na ktorom bol/je ťažiskovo postavený celý jej branding a komunikácia. Z mena moderátora sa odvíja logotyp. Napriek ponúkajúcim sa možnostiam zobrazení významu slova, si logo prepožičiava len jeho spoluhlásky. K tvorbe vizuálu relácie patril aj dizajn štúdia. Hostia sedia za okrúhlym stolom medzi štyrmi veľkorysými panelmi knižnice. Knižnica je ako citát poznania pomerne sprofanovaný symbol, pre reláciu má však aj dramaturgický zmysel. Hostia nosia do relácie knihu, ktorú neskôr tvorcovia venujú školám alebo malým knižniciam. V druhom pláne štúdia je dominantná autorská kresba Ivany Šátekovej. Súčasná intelektuálna debata dostala priestor, ktory sa snaží tematizovať hodnotu poznania a autorského prístupu bez nánosov nostalgie. Súčasťou dramaturgie relácie bolo (2014-2015) aj prezentovanie prieskumov verejnej mienky. Za viac ako rok vysielania bolo vytvorených vyše 100 vizualizácií dát, ktoré boli emblematickou súčasťou každého dielu relácie. Každotýždenné spracovanie dát a hľadanie novej vizuálnej skratky pre ich zobrazenie bola z dizajnérskeho hladiska voľným pokračovaním prístupu, ktorý bol použitý aj pri návrhu loga a štúdia a ktorý je nosným konceptom celej vizuálnej identity. Pri práci s dátami bolo ťažisko na nájdení vizuálneho jazyka, ktorý bude čitateľný ako celok, ale zároveň bude ponúkať široké spektrum diverzie, aby dokázal udržať divákovu pozornosť. Všetky vizuálne prvky relácie od loga až po dizajn štúdia, návrh titulkov a vizualizácie dát na seba navzájom nadväzujú a spolu tvoria výraznú identitu relácie.

Klient:
Rozhlas a televízia Slovenska
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

SME NÁRODNÉ

SME NÁRODNÉ

Barbora Šajgalíková
Vizuály 102. sezóny SND

Vizuály 102. sezóny SND

Barbora Šajgalíková
Jakub Gulyas
Prejsť na diela