NOIR
NOIR
NOIR
NOIR
NOIR
NOIR
NOIR
NOIR
NOIR
NOIR
NOIR
NOIR
NOIR
NOIR
NOIR
NOIR
NOIR
NOIR
NOIR
NOIR

NOIR

Andrea Chrastinová Pojezdálová- hlavný autor

NOIR_je Pojezdálovej prvá kolekcia realizovaná po ukončení štúdia na VŠVU. Autorka ňou nepriamo nadväzuje na svoju diplomovú prácu. Po predchádzajúcom návrate ku koreňom a oživovaní tradícií sa v aktuálnej kolekcii zameriava na hľadanie a zadefinovanie určitého základu, podstaty. Vychádzajúc zo základných foriem, držiac sa jednotnej farebnosti a rukopisu príznačného pre jej doterajšiu tvorbu tvorí pomocou experimentálnych zásahov ucelenú, minimalistickú kolekciu, ktorou poukazuje na kult konzumu a prebytok, ktorý nás obklopuje. Zameraním sa na kvalitu a využívaním lokálnych možností sa snaží hľadať udržateľnú cestu pre svoje pôsobenie.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2017
NCD kategória:
Profesionálny produktový dizajn

Súvisiace diela

OFF SEASON

Andrea Chrastinová Pojezdálová
efemerida

efemerida

Andrea Chrastinová Pojezdálová
Návrat ku koreňom

Návrat ku koreňom

Andrea Chrastinová Pojezdálová
Júlia Sabová
Prejsť na diela