Nethemba
Nethemba
Nethemba
Nethemba
Nethemba
Nethemba
Nethemba
Nethemba
Nethemba
Nethemba
Nethemba
Nethemba

Nethemba

Drahoslav Páluš- hlavný autor
Pavol Truben- spoluautor
Ján Pernecký- spoluautor
Slavo Ravas- spoluautor

Nethemba je IT softvérová spoločnosť špecializujúca sa primárne na bezpečnosť webových aplikácií a penetračné testy. Pri riešení jej korporátnej identity sme vychádzali z princípov white hackingu, postavených na minimalizme a strohosti. Snažili sme sa o vytvorenie emblematického základného symbolu, ktorý sme našli v penetrovanom písmene N. Tým zároveň vznikla hra s jednotkami a nulami. Pre dodanie chrakteristického feelingu na webstránke a pri kľúčových vizuáloch sme sa rozhodli spolupracovať s architektom Jánom Perneckým, ktorý sa dlhodobo zaoberá generatívnym dizajnom za použitia komplexných systémov a inteligencie roja. Východisková pozícia pre tvorbu tohto konkrétneho vizuálu zodpovedá náhodnému botnetu zombie počítačov pripojených k internetu. Ten je tu chápaný ako priestorová hierarchická hviezdica samoorganizovaná za použitia verletovskej fyziky do rovnomerne rozvetveného guľového objemu. Každý uzol predstavuje počítač a prepojenie medzi dvoma počítačmi je možné iba pozdĺž hviezdicovitej štruktúry. Množstvo náhodných dvojíc uzlov poprepájaných najkratšími možnými dráhami bézierovými krivkami tvorí zväzky optických vlákien – až tie vizualizujú samotný internet a sú viditeľné iba ako vnútorné svetlo v telese útoku. Rovnakými dráhami prebieha aj DDoS útok – všetky zombie počítače vysielajú prepojenia k jedinému napadnutému uzlu. Prepojenia však neprebiehajú priamo, ale riadia sa princípmi rojenia boidov, ktoré okrem základných správaní kĺžu po dráhach prepojení, rotujú okolo nich a blížia sa k cieľu útoku. Takto vznikla vizualizácia simulovaného DDoS útoku, ktorá dopĺňa komplexnú vizuálnu identitu spoločnosti Nethemba a objavuje sa naprieč printovými a online marketingovými materiálmi.

Klient:
Nethemba, s. r. o.
Grafické štúdio:
Truben studio s.r.o.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Polarizácia

Polarizácia

Pavol Truben
Rastislav Rehák
Photoneo dizajnmanuál

Photoneo dizajnmanuál

Pavol Truben
Jakub Goda
MisbEhAVed

MisbEhAVed

Ján Pernecký
Tomáš Tholt
Matej Hoppan
Prejsť na diela