MisbEhAVed
MisbEhAVed
MisbEhAVed
MisbEhAVed
MisbEhAVed
MisbEhAVed
MisbEhAVed
MisbEhAVed
MisbEhAVed
MisbEhAVed
MisbEhAVed
MisbEhAVed

MisbEhAVed

Ján Pernecký- hlavný autor
Tomáš Tholt- spoluautor
Matej Hoppan- spoluautor

misbehaved je dizajnový projekt trojice autorov, architektov Mateja Hoppana, Jána Perneckého a Tomáša Tholta. Výsledkom sú tri autorské kolekcie šperkov vytvorené so silným dôrazom na generatívny návrhový proces. Pri takomto spôsobe tvorby nie je výsledný objekt navrhovaný priamo, ale vzniká na základe vopred definovaných pravidiel ako priebeh simulácie v čase. Názov projektu vyjadruje podstatu procesu tvorby, algoritmov, ktoré „neposlúchajú” len príkazy tvorcu, ale robia si, čo samé chcú. Ide o slovnú hračku, v ktorej je správanie charakterizované ako nepredvídateľný zdroj generativity. Šperk je zvolený ako prirodzený výsledok postupov, ktoré Ján Pernecký dlhodobo spracováva v teórii, architektúre a v umení najnovších médií. Všetci traja autori sú vzdelaním architekti. Túto disciplínu však často prekračujú smerom k produktovému dizajnu, programovaniu či voľnému umeniu. Výsledným produktom tohto procesu je funkčný šperk, mohli by ním však byť aj iné formy – domy, odevy či objekty. Generatívny prístup k tvorbe predstavuje významnú zmenu v rozmýšľaní o navrhovaní. Autor pri tejto práci zaujíma netypickú pozíciu – nie je „všemohúcim“ rozhodovateľom o výsledku, nedefinuje formu obrábaním materiálu. Úlohou autora je definovať vzťahy a spôsoby správania prítomných elementov, ktoré budú vytvárať výsledok.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2017
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou

Súvisiace diela

Ortéza na mieru

Ortéza na mieru

Tomáš Tholt
Eva Blšáková
Nethemba

Nethemba

Drahoslav Páluš
Pavol Truben
Ján Pernecký
Slavo Ravas
Prejsť na diela