Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska
Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska

Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska

Samuel Čarnoký- hlavný autor

Osobný vzťah k písmu a verejnému priestoru spojil záujmy autorov tejto publikácie z pohľadu architekta (Radoslav Sinčák) a grafického dizajnéra (Samuel Čarnoký). Vzhľadom na enormné množstvo vizuálneho smogu a lacnej reklamy, ktorá bez rešpektu a citu dehonestuje architektúru, ako aj verejný priestor, v ktorom dnes žijeme, je často diskutabilná práve estetická a vizuálna kvalita mestskej typografie. Pozornosť autorov sa s pocitom nostalgie a retro nádychu upriamila na miznúceho, no stále viditeľného ducha minulej doby. Obsah publikácie tak zachytáva dochované a miznúce reklamné písmo vo verejnom priestore z obdobia od konca 60-tych do začiatku 90-tych rokov 20. storočia v mestách na východnom Slovensku. Kniha má dve časti. Prvou je Výskum, ktorému zodpovedá dokumentárny charakter. Druhou sú Závery v podobe postrehov a súvislostí vyplývajúcich z výskumu. 26 zmapovaných miest zodpovedá 26 písmenám abecedy. Publikácia sa tak nestáva len obrazovým záznamom doby a subjektívnym názorom oboch autorov, ale aj akýmsi typografickým šlabikárom, ktorý je možné nielen prezerať, ale aj čítať. Vizuálnym oživením je fosforová tlač na obálke, ktorá v tme symbolicky zažne vyhasínajúce neóny.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Experimentálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Košice: cez okno

Košice: cez okno

Miriam Vyšňovská
Samuel Čarnoký
Dvojitý úsmev

Dvojitý úsmev

Veronika Trnková
Samuel Čarnoký
Prejsť na diela