Není drak ako drak
Není drak ako drak
Není drak ako drak
Není drak ako drak
Není drak ako drak
Není drak ako drak
Není drak ako drak
Není drak ako drak
Není drak ako drak
Není drak ako drak

Není drak ako drak

Jana Náhliková- hlavný autor
Tomasz Bierkowski- pedagóg

„Není drak ako drak“ je súbor ilustrovaných homoným, ktorých význam je porovnávaný v češtine a v slovenčine. Homonymá sú slová, ktoré rovnako znejú ale majú iný význam. V knihe sú radené za sebou abecedne a ich význam je vysvetlený vždy na jednej dvojstránke. Celú prácu sprevádzajú dve farby a to modrá a červená. Farby sú z československej zástavy, v ktorej modrý klin reprezentoval Slovensko. Aj z tohto dôvodu modré ilustrácie zobrazujú význam homonyma v slovenčine a červené ilustrácie zasa zobrazujú význam slova v češtine. Homonymá poukazujú na podobnosť, no zároveň na rozdielnosť v rámci našich jazykov. Projekt je jedinečný z toho dôvodu, že túto prácu nejde preložiť do angličtiny alebo iného jazyka s tým istým slovným efektom.

Škola:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Študentský dizajn

Súvisiace diela

WAM

WAM

MgA. Karolína Diasníková
doc. M.A. Vladimír Kovařík
JERSEY SHIRT

JERSEY SHIRT

Tomáš Maliňak
Prejsť na diela