WAM
WAM
WAM
WAM
WAM
WAM
WAM
WAM
WAM
WAM

WAM

MgA. Karolína Diasníková- hlavný autor
doc. M.A. Vladimír Kovařík- pedagóg

Wam je modulárny set kresla a stolíku, ktorý je navrhovaný primárne do verejných interiérov. Vďaka jeho vysokej odolnosti je však možné umiestňovať ho aj v exteriéri, či už domácom, alebo verejnom. Set je vyrobený z plných oceľových profilov, ktoré v časti stolíku dopĺňa HPL doska. Jeho základ tvoria dva rozlišné tvary, ktoré vrstvením vytvárajú unikátny priestor na sedenie a relaxáciu. Modularita nastáva následným prikladaním – priložením jedného kresla ku druhému vzniká pohovka, týmto spôsobom môžeme prikladať prvky do nekonečných rozmerov. Prvok sa teda prispôsobuje priestoru, nie priestor prvku. Set má priradených 6 základných farieb. Svojou farebnosťou je kompatibilný, vďaka nej si každý dokáže vytvoriť svoj set – svoj originál.


Wam is a modular set comprised of an armchair and a table, primarily designed for public interiors. However, its high durability allows for outdoor placement, whether at home or in public. The set is made of solid steel profiles with an additional of a HPL board for the table segment. Its base consists of two different shapes, which are layered and create a unique seating space for relaxation. The Subsequent arrangement facilitates modularity – placing one armchair next to another creates a sofa – and the addition of elements opens up limitless dimensions. This way, the element adapts to the space, not the space to the element. The set is available in six basic colour options, which are compatible, enabling anybody to create their own set – their own original.

Škola:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Prejsť na diela